فولاد بافق و محیط زیست

ماهیت کار مجتمع فولاد بافق بدلیل استفاده از قراضه‌ها در فرایند فولادسازی (بازیافت قراضه)، یک فعالیت زیست محیطی می‌باشد. این واحد تولیدی جهت کاهش آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین به حداقل رساندن مصرف مواد اولیه و انرژی همواره کوشا بوده که اهم فعالیت‌های انجام شده به شرح ذیل می‌باشند:

✦ استقرار نظام مدیریت زیست محیطی (۲۰۰۴-۱۴۰۰۱-ایزو)

● انجام مقدمات اولیه ازقبیل تشکیل کمیته‌ها و انجام پروژه‌های مورد نیاز جهت استقرار این سیستم

● آموزش پرسنل و پیمانکاران در رده‌های مختلف سازمانی

● تهیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی

● تربیت ممیزان داخلی و انجام ممیزی‌های داخلی قبل از انجام ممیزی شخص ثالث

● برگزاری جلسات بازنگری مدیریت

اقدامات انجام شده جهت حفظ محیط زیست

انجام تغییرات موثر مهندسی بر روی تجهیزات از قبیل کم کردن فاصله فیکس داکت و موبایل داکت در کوره قوس الکتریکی، پوشش اطراف بین‌های ۳ و ۴ و مسیر انتقال DRI انجام PMهای هفتگی و سالانه بر روی سیستم (FTP) سیستم تصفیه غبار و دود تعویض بگ فیلترهای معیوب و ...
✦ تصفیه پساب‌های صنعتی در واحد WTP و استفاده از پساب‌های خروجی در آبیاری فضای سبز
✦ تصفیه فاضلاب‌های انسانی در تصفیه خانه بیولوژیکی و استفاده ازآن در آبیاری فضای سبز
✦ ساختن چهار عدد مخزن زمینی به حجم تقریبی ۸۰۰ متر مکعب جهت استفاده بهینه از پساب‌های خروجی تصفیه‌خانه‌های صنعتی
✦ در نظر گرفتن سیستم تصفیه‌خانه‌ها در ابتدای طراحی و هنگام ساخت از قبیل:
✦ کلاریفایرهای واحد احیای مستقیم
✦ حوضچه های setting & basin scalpit واحد ریخته‌گری و نورد
✦ غبارگیرهای قسمت‌های مختلف واحد احیای مستقیم (۹ غبارگیر)
✦ طراحی حدود ۱۰۰ هکتار فضای سبز و درختکاری
✦ تشکیل کمیته انرژی و برگزاری جلسات منظم و انجام پروژه‌های مختلف جهت به حداقل رساندن مصارف انرژی و مواد اولیه
✦ انجام اقدامات اولیه و عقد قرارداد جهت نصب سیستم online زیست محیطی بر روی دودکش فولادسازی
✦ تعامل موثر با اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شهرستان
✦ اجرای عملیات hot charge برای بیش از۵۰% شمش‌های خروجی از واحد ریخته‌گری
✦ جانمایی و طراحی نقشه دپو ضایعات صنعتی و زباله‌های بهداشتی و جداسازی در مبدأ و تفکیک ضایعات ویژه
✦ امحاء بهداشتی زباله‌های بیمارستانی در زباله‌سوز بیمارستان شهرستان
✦ انجام عملیات بهسازی داخل مجتمع فولاد بافق
✦ انجام اندازه‌گیری‌های دوره‌ای از خروجی دودکش‌ها و تصفیه‌خانه‌ها و استانداردهای هوای پاک در چهار سمت مجتمع فولاد بافق
✦ استقرار نظام مدیریت زیست محیطی (۲۰۰۴-۱۴۰۰۱-ایزو)
✦ انجام مقدمات اولیه ازقبیل تشکیل کمیته‌ها و انجام پروژه‌های مورد نیاز جهت استقرار این سیستم
✦ آموزش پرسنل و پیمانکاران در رده‌های مختلف سازمانی
✦ تهیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی
✦ تربیت ممیزان داخلی و انجام ممیزی‌های داخلی قبل از انجام ممیزی شخص ثالث
✦ برگزاری جلسات بازنگری مدیریت

ArabicChinese (Simplified)EnglishGermanPersianRussianSpanishTurkish