کارشناس هوش تجاری (BI)

  • روحیه R&D بالا و علاقه مند به یادگیری مباحث جدید
  • تسلط به زبان SQL
  • تسلط با SSIS / SSAS و مفاهیم انباره داده
  • تسلط به یکی از نرم افزارهای مصورسازی (Power BI/Tableau)
  • تسلط به زبان Python

آشنایی با مفاهیم تحلیل کسب و کار مزیت محسوب میشود.

زبان انگلیسی درسطح درک مطالب تخصصی ضروری است.
سابقه کار : پنج سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

واحد سازمانی: برنامه ریزی و سیستم ها
موقعیت مکانی: تهران

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx