اطلاعات تماس
دفتر مرکزی

ایران، تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه بهزاد شفق (هفدهم) ، پلاک 26

info@bmisco.com

کارخانه فولاد بافق

ایران، یزد، شهرستان بافق، جاده بهاباد،  نبش سنگ آهن مرکزی، کارخانه فولاد بافق

03532432001

office@bmisco.com

شبکه های اجتماعی

تحلیل هفتگی گروه صنعتی یاران

شماره ۱،  ۵ بهمن ۱۴۰۱

مقدمه: این تحلیل هفتگی با هدف تسهیل و افزایش گردش اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد به عنوان یکی از سه صنعت برتر دنیا و با رویکرد توسعه استاندارد این صنعت در داخل کشور تهیه و منتشر می شود.
گروه صنعتی یاران، با رویکرد دسترسی همگانی فعالان صنعت به اطلاعات قابل اتکا و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهت ارتقا سطح علمی و اطلاعاتی صنعت فولاد، با بهره مندی از نیروهای خبره در قالب تیمهای تخصصی شامل: تیم جمع آوری اطلاعات بازار، تیم تحلیل و آنالیز، تیم طراحی و ویراستاری و تیم تبلیغات، اقدام به انتشار این هفته نامه نموده است.

گزارش تحلیلی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ 62% ﺳﯽ اف آر ﭼﯿﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ﺻﻔﺮ ﭘﮑﻦ، ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﻮﻻدی در ﭼﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ. اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻏﺎل سنگ ﮐﮏ ﺷﻮ شده اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ﻧﻮی ﻣﯿﻼدی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎر رواﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺘﯽ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزان ﺑﺎزار ﻓﯿﻮﭼﺮز داﻟﯿﺎن شده اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ شده اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻬﻢ 130 دﻻر ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده 127 ﺗﺎ 130 دﻻر و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺘﯽ (کاهش) ﺗﺎ 110 دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻼح، ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 159 دﻻر اﯾﺠﺎد شود. ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

خیز دلار برای صعود

در هفته گذشته در بازار دلار شاهد نوسانات شدید قیمتی بودیم. علت این نوسانات را میتوان به تصمیمات پارلمان اتحادیه اروپا در سپاه پاسداران و همچنین اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران مرتبط دانست. با در نظر گرفتن برابری نرخ دلاری معاملات سکه بهار آزادی که در محدوده 49000 تومان قرار گرفته است، انتظار می رود در هفته پیش رو شاهد حرکات اصلاحی جزئی و در نهایت ادامه حرکت صعودی دلار باشیم.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار میلگرد، پروفیل و لوله چه خواهد بود؟

بازار میلگرد

افزایش قریب‌الوقوع ورق در عرضه بعدی بورس کالا که برمبنای فرمول شورای رقابت میانگین فوب چین و CIS خواهد بود، نشان از صعود دیوانه وار نرخ ورق خواهد داشت. از طرفی بالا رفتن نزدیک به 1000 تومان میانگین معاملات شمش این هفته نسبت به هفته قبل و بسیاری از بی نظمی‌های اقتصادی این روزها بیانگر روند صعودی همه محصولات فولادی است. با این حال، خبر تعویق صدور قطعنامه اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران و  ورود بانک مرکزی به بازار ارز آزاد و نرخ‌سازی این نهاد می‌تواند به اصلاح نرخ دلار منجر شود که قطعا تاثیر مستقیم در بازار خواهد داشت.  در این میان، مهمترین عامل ضعف تقاضای بازار ناشی از بلاتکلیفی مصرف کنندگان بعنوان عوامل بازدارنده صعود خواهد بود. با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می‌رسد در هفته پیش رو معاملات با احتیاط خواهد بود و روند ثابت و متمایل به بالا خواهد داشت و هر لحظه ممکن است دچار شوک قیمتی شود.

بازار لوله و پروفیل 

تداوم رشد نرخ فولاد و محصولات فولادی در نقاط مختلف جهان و جهش قابل ملاحظه قیمت ورق در بورس کالا در عرضه بعدی که بر مبنای فرمول شورای رقابت میانگین فوب چین و CIS است سبب‌ می‌ شود تا بازار  لوله و پروفیل صعودی‌ به نظر برسد و از طرفی این بازار با توجه به نوسانات دلار و سرمای فصل زمستان با تقاضای کمی روبرو است، از این رو می ‌توان پیش‌بینی کرد که در هفته پیش رو بازار لوله و پروفیل با سکون مواجه شود.

بیانیه سلب مسئولیت

نظرات ارائه شده در اين گزارش ها به هيچ وجه به عنوان توصیه‌ای جهت خريد، فروش و يا نگهداری سهام شركت ها و ساير ابزارهای معاملاتی نيست و مسئوليت استفاده از اين اطلاعات برعهده خوانندگان محترم است.

برای اطلاع از قیمت میلگرد بافق و مشخصات تولیدی آن می‌توانید با کارشناسان فروش  ما تماس بگیرید یا به لینک صفحه قیمت مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.