این شرکت با هدف تولید اکسید مولیبدن- فرو مولیبدن- آمونیوم پررنات- پتاسیم پررنات در ایران علاوه بر تامین نیاز صنعت داخل کشور بلکه به عنوان یکی از صادرکننده های این نوع فلزات به شمار می آید.

نوشتهٔ پیشین
آسیادان
نوشتهٔ بعدی
پلیمر طلایی

مطالب مرتبط